Bakalarczyk Alicja

Magister pedagogiki Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim, studia podyplomowe w zakresie teologii na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Nauczyciel mianowany.

Naucza Przedmiotu:  Religia

Bethge Renata

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim, studia podyplomowe \"Zarządzanie w Oświacie\" oraz studia podyplomowe w zakresie matematyki. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator OKE - egzamin gimnazjalny - przedmioty matematyczno - przyrodnicze. Nagrodzona w  2009 r. Nagrodą Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju.

Naucza przedmiotu: Chemia

 

Bednarek Marta

Magister wychowania fizycznego. Ukończyła studia magisterskie w Akademii Wychwania Fizycznego w Katowicach. Nauczyciel dyplomowany - Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością fitness w nowoczesnych formach gimnastyki

-Instruktor Rekreacji w dziedzinie ćwiczeń siłowych -Prowadzi koło taneczne.

Naucza Przedmiotu: Wychowanie Fizyczne

 
Bezuch Olga

Magister filologii polskiej. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim. Jest opiekunem Koła Miłośników Poezji. Egzaminator OKE - egzamin maturalny - język polski. Nagrodzona w 2005 r. Nagrodą Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Nauczyciel dyplomowany.

Naucza Przedmiotu: Język Polski

 

Bugaj Joanna

Ukończyłą studia na Uniwersytecie Wrocławskim;Wydział Filologiczny. Nauczyciel mianowany. Egzaminator z zakresu języka angielskiego w gimnazjum

Naucza przedmiotu: Język Angielski

 

Czarnecka Marzena

Magister filologii polskiej. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe \" Wiedza o kulturze\" w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.Prowadzi koło teatralne \"Alias\".Jest współautorką programu zajęć artystycznych dla liceum ogólnokształcącego \"Spotkania ze sztuką\" realizowanego w ramach innowacji pedagogicznej w III Liceum Ogólnokształcącym. Egzaminator OKE - egzamin gimnazjalny - przedmioty humanistyczne.Nauczyciel dyplomowany. Nagrodzona w 2001, 2010 r. Nagrodą Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju

Naucza przedmiotów: Język Polski, Wiedza o Kulturze

 

Czarnuch Paweł

Naucza przedmiotu: Historia

 

Czeszak Olga

Magister wychowania fizycznego. Ukończyła studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Studium Teatralne Ruchu i Dźwięku.Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Fitness w róznych formach gimnastyki. Prowadzi szkolne koło taneczne.Nauczyciel dyplomowany.

Naucza przedmiotu: Wychowanie Fizyczne

 

Dębiec Iwona

Doktor fizyki o specjalizacji fizyka fazy skondensowanej. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim- Wydział Matematyczno- Fizyczno-Chemiczny. Nauczyciel dyplomowany

Naucza przedmiotu: Fizyka

 

Duk-Bochnak Izabela

Magister filologii romańskiej. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,studia podyplomowe w zakresie informatyki w Akademii Ekonomicznej w Katowicach,studia podyplomowe z języka polskiego na UŚ oraz Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Logopedii i Medialnej Emisji Głosu o specjalności: LOGOPEDIA na Uniwersytecie Śląskim. Posiada kwalifikacje egzaminatora OKE z języka francuskiego. Nauczyciel dyplomowany.

Naucza przedmiotu: Język Francuski

 

Duda Lucyna

Ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest koordynatorem programu INTERREG III A.Egzaminator OKE - egzamin maturalny - język niemiecki.Nauczyciel dyplomowany. Nagrodzona w 2003, 2012 r. Nagrodą Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Naucza przedmiotu: Język Niemiecki

 

Guzowski Michał

Magister geografii. Ukończył studia magisterskie uzupełniające na Uniwersytecie Śląskim - Wydział Nauk o Ziemii w Sosnowcu. Prowadzi koło geograficzne.Nauczyciel dyplomowany.

Naucza przedmiotu: Geografia

 

Gruszka Ewa

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Przewodnicząca zespołu przedmiotowego nauczycieli matematyki, fizyki i informatyki do 31 sierpnia 2010r. Egzaminator OKE - egzamin maturalny - matematyka. Nauczyciel dyplomowany. Nagrodzona w 2002 r. Nagrodą Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Naucza przedmiotu: Matematyka

 

Jabłońska Bożena

Magister biologii Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe w zakresie chemii w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Koordynuje program \"Szkoła promująca zdrowie\". Nauczyciel dyplomowany.

Naucza przedmiotu: Biologia, Chemia

 

Jewiak Katarzyna

Ukończyła Uniwersytet Zielonogórski na wydziale Matematyki Informatyki i Ekonometrii.

Nauczyciel dyplomowany.

Naucza przedmiotu: Matematyka

 

Kaczorowska Alicja

Ukończyła historię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i studia podyplomowe – Filologia Polska.  Nauczyciel mianowany

Naucza przemiotów: Język Polski, Historia

 

Kaczorowska Emilia

Magister pedagogiki. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim, studia podyplomowe w zakresie teologii na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Nauczyciel mianowany  

Naucza przedmiotu: Religia

 

Karwath-Habzda Agnieszka

Ukończyła Filologię Angielską na Uniwersytecie Wrocławskim. Nauczyciel mianowany.

Naucza przedmiotu: Język Angielski

 

Kawecki Mirosław

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach i studia podyplomowe – Trener piłki nożnej II klasy.  Nauczyciel dyplomowany. Nagrodzony  w 2008 r. Nagrodą Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju.

Naucza przedmiotu: Wychowanie Fizyczne

 

 Kern Elżbieta

Ukończyła Wydział Filologii Polskiej na Uniwersytecie Śląskim.  Pełni funkcję rzecznika prasowego Zespołu Szkól Nr 3.   Egzaminator OKE - egzamin maturalny - język polski.  Nauczyciel dyplomowany.

Naucza przedmiotu: Język Polski

 

Kmita Ewa

Ukończyła Wydział Filologii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prowadzi warsztaty dziennikarskie.  Egzaminator OKE - egzamin maturalny - język polski. Nauczyciel dyplomowany.  Nagrodzona w 2005 r. Nagrodą Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju.

Naucza przedmiotu: Język Polski

 

Magdalena Kuszlewicz Klos

Magister pedagogiki - studia magisterskie z zakresu pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie; studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie; studia podyplomowe w zakresie pracy socjalnej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie; studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku Białej; kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej w METIS w Katowicach. Nauczyciel mianowany.

 

Kurasz Agnieszka

Naucza przedmiotu: Język Hiszpański

Projekty

Projekt unijny

ue

_____________________

Program Operacyjny

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com